Välkommen till min hemsida.


Här finns en presentation om mig,
vilka utbildningar jag gått och
lite om min yrkeserfarenhet.


Här finns också några utgångspunkter som ligger till grund för
mitt förhållningssätt och synsätt i behandlingsarbetet
samt exempel på områden där jag erhållit en fördjupad erfarenhet
och kunskap.

Individualterapi


Ibland slår livet knut på sig själv och det kan bli svårt att själv reda ut detta.

Med hjälp av psykoterapi kan man komma över och förbi olika hinder.

Parterapi


Att leva i en relation kan vara fantastiskt och härligt men också komplicerat.

I olika skeden i parrelationen kan man behöva stanna upp och med hjälp av en psykoterapeut reda ut hur  gå vidare i relationen.

Familjeterapi


Att leva i en familj kan vara utvecklande, gott och tryggt.

Ibland kan man dock hamna i situationer som blir för svåra att hantera själva. Det är så många faktorer som påverkar relationerna i en familj.

Familjeterapi kan bidra till att se och förstå varandra på ett nytt sätt och hitta nya vägar att gå.