Behandling


Min psykoterapeutiska utbildning har en systemteoretisk inriktning.
Detta utgör också en grund i min behandlingsidè.


Några viktiga utgångspunkter för mig:


 • Människor är komplexa sociala varelser, beroende av varandra för sin överlevnad.
 • Världen kan inte uppfattas på ett objektivt sätt. Vi tolkar världen individuellt beroende av vilka vi är, våra erfarenheter m.m.
 • Människan är alltid en del av ett större system; familj, nätverk, arbetsgrupp, organisation m.m.
 • Språket har stor betydelse för hur vi förstår och skapar mening tillsammans.
 • Människan har möjlighet att göra medvetna val hur hon vill vara som människa.
 • Det ligger i människans natur att njuta av att ge och ta emot på ett medkännande sätt.
 • Människor utvecklas bäst genom att fokusera på sina möjligheter, resurser och förmågor.


Genom mina utbildningar, min långa yrkesverksamhet och livet som helhet har jag fått stor kunskap och erfarenhet inom bland annat följande områden:


 • Relationer bl.a. inom familj, parrelation, kamratrelation
 • Självbild och självkänsla
 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Konflikthantering
 • Kriser och krisbearbetning
 • Svåra upplevelser och trauman
 • Neuropsykiatriska funktionsvariabler
 • Tvångsproblematik och OCD.