Legitimerad psykoterapeut
Göran Rönnbäck


Utbildningar:


2013 blev jag legitimerad psykoterapeut på Linköpings Universitet. Inriktning systemisk familjeterapi. Kursansvarig var Madeleine Cocozza, leg. psykoterapeut.

2007 blev jag klar med min förberedande psykoterapeututbildning, steg 1, på GSI, Göteborgs Socialpsykologiska institut, i Göteborg. Inriktningen var då också systemisk familjeterapi. Här var Maths Lundsbye och Tommie Fälth kursansvariga, båda leg. psykoterapeuter.

Jag är legitimerad sjuksköterska, specialistinriktning psykiatri. Den utbildningen gick jag på Örebro universitet, dåvarande Vårdhögskolan i Örebro, och blev klar 1990. Gunnel Johansson, leg. sjuksköterka och sjukvårdslärare, var utbildningansvarig.


Yrkeserfarenhet:


  • Min yrkeserfarenhet är huvudsakligen arbete med människor som av olika anledningar behövt stöd och hjälp. Jag har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Örebro på en akut- och intagningsavdelning och på en rehabiliteraingsavdelning. Därefter arbetade jag ett par år på Kronåsen i Uppsala, en nationell behandlingsinstitution för ungdomar med en psykotisk problematik.

  • Åter till Örebro kom jag till barn- och ungdomspsykiatrin, först på en akutavdelning för tonåringar och sedan på en familjeavdelning där jag under 15 år var föreståndare. På familjeavdelningen hade vi både behandlings- och utredningesuppdrag. Vi gjorde även neuropsykiatriska utredningar.

  • Efter detta började jag på en special- och friskola för barn och unga som den vanliga skolan av olika anledningar inte klarade att ge undervisning till. Skolan heter Magelungen Utveckling. Där arbetade jag som familjeterapeut med elevernas föräldrar och familj. Det handladde dels om stöttning i föräldrarollen men också att arbeta med familjeterapi i syfte att hjälpa familjen hitta sätt som gagnar deras utveckling.

  • Sedan 2016 har jag en egen psykoterapimottagning, Familjebyrån Göran Rönnbäck. 2018 skrev jag ett LOV-avtal om psykoterapi med Region Örebro. LOV innebär att klienter som fått remiss på psykoterapi från unga vuxna eller vuxenpsykiatrin kan söka hjälp här på Familjebyrån. Jag tar även emot privata klienter som enskilda, par eller familj.